DEN MØRKE (?) MIDDELALDER

Arttalk - foredrag om kunst. Himmel og helvede. Kalkmaleri i Fanefjord Kirke
Himmel og helvede. Kalkmaleri i Fanefjord Kirke

Dansk middelalder strækker sig fra vikingetiden omkring år 1000 til 1500-tallets renæssance. I disse århundreder var katolicismen den fælles religion i Danmark. 
 
Den katolske kirke var bygget op af et netværk af præster og munke, der havde latin som fælles sprog, og som færdedes overalt i Europa. Kirken blev den store kunstmæcen, og Danmark blev i middelalderen dækket  af kirker, kalkmalerier og skulpturer. 
 
Tiden blev fyldt med en kunst, der var med til at fortælle om tro og overtro, om stærke følelser og draget sværd, om dagligdag og fest - alt dramatisk og livligt foreviget på kirkevæggen såvel som i folkevisen.

EBBE SKAMMELSØN

2. Ebbe han tjener i kongens gård             28. Så tog han det blodige sværd
både for guld og ære;             alt under sit skarlagenskind;
hjemme sidder Peder, hans broder,            så gik han i stenstuen
han lokker hans hjertenskære.     for Peder, sin broder, ind.
 
5. "Hør I, stalten Adelus,                             31. Det var Ebbe Skammelsøn,
vil I være min fæstemø?             han sit sværd uddrog
det vil jeg for sanden sige             det var Peder, hans broder,
Ebbe, min broder, er død."             han til jorden vog.
 
27. Det var Ebbe Skammelsøn,     32. Hans fader gjorde han ilde sår,
han sit sværd uddrog;             hans moder misted en hånd;
det var stalten Adelus,             fordi træder Ebbe Skammelsøn
han til jorden vog.             så mangen vild sti om land.
 
© arttalk.dk  Foto: Wikimedia Commons