KUNSTEN EFTER 1945

Kunsten efter 2. verdenskrig kan siges at være en gentagelse af de forskellige ismer, der opstod omkring 1. verdenskrig - og så alligevel ikke. Tendenser gentog sig ganske vist, men kunsten udviklede sig på uforudsete måder, der gang på gang overraskede beskuerne. Det gjaldt både abstrakt og figurativ kunst.

En af de tidligst opståede ismer i det 20. århundrede var ekspressionisme, der som begreb dukkede op igen efter 2. verdenskrig som abstrakt ekspressionisme, og også den interesse, der tidligt havde været for at udvikle geometriske former frem mod abstraktion, forsatte efter 2. verdenskrig, men med en anden motivbegrundelse. Den figurative kunst havde i trediverne udviklet sig i forskellige retninger, og havde både undersøgt det menneskeligt underbevidste gennem surrealisme og været optaget af at vise et Tyskland under politisk forandring. Da den figurative kunst dukkede op som popkunst og fotorealisme i USA, blev den en del af et samfund, som satte materialisme i højsædet.

Meget hurtigt udviklede kunsten sig hen mod det absurde - som der allerede havde været en tendens til før 2. verdenskrig - men nu med konceptkunst som primus motor. Spørgsmålet om hvordan kunsten kunne undgå at blive omklamret af pengeverdenen, ja, hvordan kunsten som iboende idé kunne fremstilles uden en betydningsfuld fysisk form, blev påtrængende. Også performancekunst, en kombination af kunst og teater – der havde sin forgænger i dada – blev én af de kunstformer, der gjorde 60erne og 70erne til et laboratorium for kunsteksperimenter - hvor 90ernes interventionskunst gjorde beskuer og samfund til en del af værket.

Blandt mange kendte kunstnere i anden halvdel af 1900-tallet er amerikanerne Jackson Pollock (abstrakt ekspressionisme), Andy Warhol (popkunst) og Robert Smithson (land art) samt danskerne Bjørn Nørgaard (blandt andet performancekunst) og Marco Evaristti (interventionskunst).

Art Talk - foredrag om kunst. Robert Smithson: Spiral jetty, 1970
Robert Smithson: Spiral jetty, 1970
© arttalk.dk  Foto: Wikimedia Commons