MICHELANGELO OG DEN IDEALE SKØNHED

Michelangelo udførte mange skulpturer i første halvdel af 1500-tallet - adskillige af dem gjorde han imidlertid aldrig færdig. Det store spørgsmål har været hvorfor?

Hvad var der i Michelangelos eget liv, der gjorde det umuligt for ham at færdig­gøre disse skulpturer? En gennemgang af Michelangelos værker kan måske give svaret. Det kan også tænkes, at der lå tendenser i tiden, der betød, at det var ligegyldigt, om en skulptur blev færdig. Her vil der blive set på den samtidige interesse for neoplatonisme, en filosofisk retning, der havde sit udspring i Firenze, hvor Michelangelo arbejdede for Medici-familien.

Michelangelo anså selv billedhuggerkunsten for den kunstform, der kom tættest på Guds skaberværk. Hans tidlige værker blev formet ud fra forestillingen om den ideale skønhed - på sine gamle dage skabte Michelangelo mere eksperimen­terende og ekspressive skulpturer.

Art Talk - foredrag om kunst. Michelangelo: David, 1504, og Pietà, 1498-99
Michelangelo: David, 1504 - Pietà, 1498-99
© arttalk.dk Fotos: Wikimedia Commons