KUNSTKANONEN - er den værd at skyde af/på?

Art Talk - foredrag om kunst. Christian Købke: Efterårsmorgen ved Sortedamssøen, 1838
Christian Købke: Efterårsmorgen ved Sortedamssøen, 1838

I 2005 nedsatte daværende kulturminister Brian Mikkelsen syv udvalg, der gav deres bud på de mest uomgængelige danske kunstværker.

Januar 2006 blev valget af værker offentliggjort. Kulturkanonen bestod da af 108 værker fordelt på kunstarterne arkitektur, billedkunst, design og kunsthåndværk, film, litteratur, populærmusik, partiturmusik, scenekunst og børnekultur.

Kanonen var tænkt som en introduktion til den danske kulturarv. En introduktion, der kunne udgøre et kvalificeret udgangspunkt og grundlag for en fortsat debat om den danske kunst og kultur.

Udvalget for billedkunst bestod af to kunsthistorikere, Bente Scavenius og Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, og to kunstnere, Hein Heinsen (formand for udvalget) og Bjørn Nørgaard samt Sophia Kalkau, der både er uddannet kunstteoretiker og kunstner. 

Dette foredrag handler om udvalget for billedkunst og deres bud på 12 essentielle værker indenfor dansk billedkunst. Hvad er det specielle ved disse værker - eller skulle det have været helt andre? Og som et sidste spørgsmål: Hvad skulle vi egentlig med en kulturkanon, når det kom til stykket, og er der brug for en i dag?

© arttalk.dk  Foto: Wikimedia Commons