NIELS LARSEN STEVNS -
TRADITION OG FORNYELSE

Niels Larsen Stevns (1864-1941) har i perioder været både gemt og glemt - måske fordi det i tidens løb har været svært at indplacere ham kunsthistorisk. Det gør ham ikke mindre interessant!

Niels Larsen Stevns havde dels en side af sit virke, der udsprang af hans kristne tro, dels arbejdede han med historisk-verdslige billeder, samtidig med han også havde et klart malerisk formål, hvor han forholdt sig til de modernistiske forsøg i hans egen tid - han var jævnaldrende med én generation, men forholdt sig kunstnerisk til den næste.

Om denne mangesidige kunstner gælder dette foredrag. Samtidig er det også muligt i Odense at se en del af hans arbejder, og foredraget kan eventuelt sluttes af med et besøg og en samtale om hans fresker i Mindehallen i H.C.Andersens Hus.

Art Talk - Foredrag om kunst. Niels Larsen Stevns: Kristus og Zakæus, 1913
Niels Larsen Stevns: Kristus og Zakæus, 1913
© arttalk.dk  Foto: Wikimedia Commons