EDWARD HOPPER - en amerikansk formidler
af ensomhed og fremmedgørelse

Art Talk - foredrag om kunst. Edward Hopper: Nighthawks, 1942
Edward Hopper: Nighthawks, 1942

Edward Hopper (1882-1967) levede i USA i en brydningstid, hvor det tidligere pionérland trådte ind på verdensscenen. Industriens store maskiner og storbyens mange mennesker blev kendetegnende for et land, hvor fremgang og fremdrift var i centrum, og hvor hver mand var sin egen lykkes smed.

Selv startede Edward Hopper som reklametegner, men efter studieår i Paris blev maleriet hans arbejdsfelt. Da han kom hjem fra Europa, bosatte han sig i New York, og det blev byen og menneskene i den, der blev hans maleriske hoved­interesse.

Edward Hopper blev fortolkeren af det ensomme menneske blandt byens mange forbipasserende - af mennesker der kigger ud af vinduer eller står i døråbninger uden nogensinde at blive en del af livet i gaderne - men også af byen selv, når den ligger øde hen i eftermiddagssol.

© arttalk.dk Foto: Wikimedia Commons