UNDER OVERFLADEN

Kunst kan opleves ganske intuitivt og ordløst, men ofte uddybes oplevelsen, når der er en forståelse for de virkemidler, kunsten gør brug af, og de sammenhænge, kunsten er en del af.

I løbet af foredraget vil der blive set på forskellige perioders kunstudtryk, både for at at finde lighedspunkter, men også for at kigge på forskelle mellem dem. Der vil blive set på de mest dominerende virkemidler - enten det gælder brugen af lys, en bestemt rumvirkning, forsøg på at indføre bevægelse i kunsten eller andre kompositions­elementer - og hvad det betyder for en forståelse af et værk.

Der vil blive set på den abstrakte kunst og de meddelelser, der kan aflæses af et sådant værk, og det samme gælder den figurative kunst: Ligger der i værket gemt en politisk overbevisning, en religiøs tro eller en filosofisk overbygning?

Og hvad gør man med konceptkunst, hvor værket - det øjet ser - er uvæsentligt i forhold til den idé, der ligger bag?

Art Talk - foredrag om kunst. Kazimir Malevich: Høst, 1911 - En englænder i Moskva, 1914 - Komposition, 1915
Kazimir Malevich: Høst, 1911 - En englænder i Moskva, 1914 - Komposition, 1915
© arttalk.dk Fotos: Wikimedia Commons