BILLEDKUNST UNDER CHRISTIAN IV

Art Talk - Foredrag om kunst. Fra Rosenborg-serien, Kronborg Slot
Fra Rosenborg-serien, Kronborg Slot

Danmarks renæssancekonge, Christian IV, er formodentlig mest kendt for den arkitektur, han lod bygge i København (bl.a. Rosenborg og Rundetårn), men den billedserie, han ønskede til sin søns (ud)dannelse, er ikke mindre interessant.

Billedserien, der var beregnet på at udsmykke Christian IV's riddersal på Rosenborg, blev skabt i perioden 1618 til omkring 1630 og omfattede syv planetbilleder, syv billeder, der symboliserer de frie kunstarter, og syv billeder, der viser menneskets livsaldre. Da motivet med livsaldrene har være det centrale, har hver alderstrin formodentlig været illustreret af mindst to billeder - et par af livsaldrene eksisterer nemlig i to udgaver.

Desværre eksisterer kun halvdelen af billederne, men som de kan ses i dag - de fleste af billederne befinder sig på Kronborg - er de stadig med til at vise 1600-tallets kendskab til den internationale kunst og giver samtidig et godt indblik i et dannelsesideal og en verdensopfattelse, som landets førende klasse bekendte sig til.

Art Talk - Foredrag om kunst. Fra Rosenborg-serien, Kronborg Slot
Fra Rosenborg-serien, Kronborg Slot
© arttalk.dk Fotos med tilladelse fra Kronborg Slot