FACETTER AF IMPRESSIONISMEN

Art Talk - foredrag om kunst. Edouard Manet: Claude Monet i sit båd-atelier (Argenteuil), 1874
Edouard Manet: Claude Monet i sit båd-atelier (Argenteuil), 1874

Hvad er det, der gør impressionismens mange kunstværker fra slutningen af 1800-tallet så tiltrækkende?

Foredraget vil se på de mange tilgange, der er til impressionismen: De franske maleres begejstring for byen og det moderne liv, primært i Paris, men også malernes møde med naturen. Kunstnernes fremstilling af kvinden, men også de kvindelige kunstneres valg af motiver. Malernes interesse for lyset - og til dette formål deres brug af videnskaben - og deres interesse for det nye billedmedium, fotografiet, men også deres inspirerende møde med det fremmedartede japanske træsnit.

Der er mange tilgange til impressionismen, og der er mange spændende kunstnere, der forbindes med denne stil, det være sig Manet, Monet, Renoir og Degas, den kvindelige maler Berthe Morisot, en neoimpressionist som Seurat eller en postimpressionist som Van Gogh.

© arttalk.dk Foto: Wikimedia Commons