ARTEMISIA GENTILESCHI -
EN RØDSTRØMPE FRA BAROKKEN

Artemisia Gentileschi (1593 til 1650'erne) forkastede sin tids konventionelle kvinderolle til fordel for et dengang udsat liv som maler. Prisen var uden tvivl stor - vi får aldrig at vide, hvor mange af sine kræfter hun brugte på at forsvare sin uafhængighed. Hele livet led hun under den for kvinder så almindelige mangel på uddannelse (hun kunne sandsynligvis ikke læse og skrive), men hendes holdning til sin kunst var gennemført individuel.

Artemisia Gentileschi betragtes i dag som en af den italienske baroks store malere. Hendes stil er stærkt influeret af Caravaggio, men hendes motiver har et meget personligt udtryk, og mange mener, at de direkte udspringer af hendes egen livshistorie.

Et af de motiver Gentileschi tog op flere gange, og som der særligt skal kigges på, er den gammeltestamentlige beretning om Judith og Holofernes. Historien om jødinden Judith, der frelser sit folk ved at slå hærføreren Holofernes ihjel, har vakt adskillige kunstneres interesse gennem tiden, men Gentileschis fortolkninger er anderledes og ikke mindre interessant end andre, mandlige, kunstneres.

Art Talk - foredrag om kunst. Artemisia Gentileschi: Judith og hendes tjenestepige, ca. 1612-13
Artemisia Gentileschi: Judith og hendes tjenestepige, ca. 1612-13
© arttalk.dk Foto: Wikimedia Commons