KVINDELIGE SURREALISTER

Europæisk kunst er blevet stærkt påvirket af surrealisme, og flere af de mandlige surrealister i det 20. århundrede er blandt nogle af verdens mest kendte kunstnere - det være sig Salvador Dalí, René Magritte og Max Ernst - eller mere nationalt kendt vores egen Wilhelm Freddie.

Det samme gør sig ikke gældende for de kvindelige surrealister, skønt de i deres samtid var en betydende del af den surrealistiske bevægelse, og i dag for fleres vedkommende har efterladt sig værker, der er fuldt på højde med deres mandlige kollegers.

Det er formålet med dette foredrag at lade disse kvindelige surrealister komme til orde - enten det drejer sig om Dorothea Tanning, Leonora Carrington, Kay Sage, danske Rita Kernn-Larsen, eller den formodentlig mest kendte, mexikanske Frida Kahlo - og at se på deres valg af motiver sammenlignet med de mandlige surrealisters. Hvad har de til fælles med deres mandlige kolleger, og hvad er specielt for disse kvinder?

Art Talk - foredrag om kunst. Leonora Carrington: Self-Portrait, ca. 1937
Leonora Carrington: Self-Portrait, ca. 1937

© arttalk.dk Foto: Wikimedia Commons