H.C. ANDERSEN-SKULPTURER
I ODENSE CENTRUM 

Art Talk - foredrag om kunst. Jac Hansen: Klods Hans, 2011, og Keld Moseholm Jørgensen: Kejserens nye Klæder, 1988
Jac Hansen: Klods Hans, 2011 - Keld Moseholm Jørgensen: Kejserens nye Klæder, 1988

Odense by ejer adskillige kunstneriske fortolkninger af H.C. Andersens eventyr. Det drejer sig om en meget forskellig gruppe skulpturer, og hovedparten af disse skulpturer er placeret i den indre by.

Foredrag eller kunstvandring? Undervejs fra den ene skulptur til den anden vil der blive set på den enkelte skulpturs æstetiske udtryk og hver kunstners måde at udtrykke sig på. Der vil blive set på skulpturernes placering i gadebilledet - og den betydning de har for byen - og selvfølgelig vil det blive undersøgt, hvordan den enkelte kunstner forholder sig til ‘sit eventyr’.

Skulpturerne kan nås til fods.

Art Talk - foredrag om kunst. Frede Troelsen: Stoppenålen, 1988, og Hanne Warming: Konen med Æggene, 1997
Frede Troelsen: Stoppenålen, 1988 - Hanne Warming: Konen med Æggene, 1997
© arttalk.dk