AMERIKANSK KUNST I 300 ÅR

Art Talk - foredrag om kunst. Thomas Eakins: The Agnew Clinic, 1889, og Claes Oldenburg: Soft Bathtub, 1966
Thomas Eakins: The Agnew Clinic, 1889 - Claes Oldenburg: Soft Bathtub, 1966

Med de første indvandrere til Amerika fulgte den spæde start på en kunst, der som selve landet var et næsten uopdyrket felt. I første omgang gjaldt det portrætmaleriet. Havde man sikret sig økonomisk og materielt, fulgte lysten til at vise denne fremgang, og i første omgang blev familien præsenteret på lærredet.

I løbet af forholdsvis kort tid udviklede kunsten sig fra det næsten naivistiske til det mere raffinerede inden for de mange kunstformer, der allerede var kendt i Europa – fra landskabs- til genremaleri i malerkunsten samt inden for skulptur og arkitektur – men stadigvæk ud fra ønsket om at skabe en kunst, der kunne måle sig med kunsten i ‘gamle’ Europa.

Senere kom generationer af kunstnere, der ønskede at fokusere på det rent amerikanske i kunst og kultur, og mange af de ‘ismer’, der har afløst hinanden i hurtigt tempo efter 2. verdenskrig, har haft deres udspring i USA. Vi vil blandt andet se på abstrakt ekspressionisme og pop art.

Foredraget vil dels være en sammenligning med den samtidige europæiske billdkunstkunst, dels vil der blive set på de forhold af historisk og social art, der var med til at udvikle amerikansk kunst.

© arttalk.dk Fotos: Wikimedia Commons